Завод за социјално осигурање

Завод за социјално осигурање образован је Законом о министарствима (''Службени гласник РС'', бр. 43/07, 65/08, 16/11 и 72/12) као посебна организација са задатком да обавља стручне послове и послове државне управе који се односе на примену међународних уговора о социјалном осигурању, израду административних уговора за примену међународних уговора о социјалном осигурању, израду споразума о накнади трошкова здравствене заштите, израду двојезичних образаца за примену међународних уговора о социјалном осигурању, учешће у обрачуну трошкова здравствене заштите и друге послове одређене законом.

Услуге

Легенда:
(е-услуга)еУслуга (има документ)Образац (правна лица)Привреда (грађани) Грађани (управа) Управа

Завод за социјално осигурање

http://www.zso.gov.rs

Булевар уметности 10

+381 11 / 311-54-71

+381 11 / 311-54-70

еАнкете