Канцеларија за људска и мањинска права

Канцеларија за људска и мањинска права образована је Уредбом о канцеларији за људска и мањинска права („Службени гласник РС“, број 72/12).

Услуге

Легенда:
(е-услуга)еУслуга (има документ)Образац (правна лица)Привреда (грађани) Грађани (управа) Управа

Канцеларија за људска и мањинска права

http://www.ljudskaprava.gov.rs/

Булевар Михајла Пупина 2

+381 11 311 2410

011/311-3929

еАнкете