Uprava za zajedničke poslove republičkih organa

Uprava obavlja stručne, tehničke i druge zajedničke poslove za potrebe Vlade, ministarstava, posebnih organizacija i drugih državnih organa u skadu sa zakonom (dalje: republički organi).

Usluge

Nema usluga

Legenda:
(e-usluga)eUsluga (ima dokument)Obrazac (pravna lica)Privreda (građani) Građani (uprava) Uprava

Uprava za zajedničke poslove republičkih organa

http://www.uzzpro.gov.rs

Nemanjina 22-26

+381 11 / 361-66-15

+381 11 / 361-66-15

eAnkete