ЈАВНИ ПОЗИВ за учешће у јавној расправи о Нацрту закона о здравственој документацији и евиденцијама у области здравства

25.10.2013 13:04

Министарство здравља спроводи јавну расправу о Нацрту закона о здравственој документацији и евиденцијама у области здравства

Јавна расправа о Нацрту закона о здравственој документацији и евиденцијама у области здравства спроводи се у периоду од 24. октобра до 24. новембра 2013. године, за представнике државних органа, организација, јавних служби, комора здравствених радника, Коморе здравствених установа, удружења пацијената, као и свих заинтересованих субјеката, правних и физичких лица која учествују у остваривању здравствене заштите, а по позиву и за представнике заштитника грађана, повереника за доступност информација од јавног значаја и повереника за заштиту равноправности.

Нацрт закона сачинила је Радна група коју су чинили представници Министарства здравља, Министарства одбране, Министарства правде и државне управе, Министарства рада, запошљавања и социјалне политике, Института за јавно здравље Србије, Републичког фонда за здравствено осиграње, Српског лекарског друштва, Агенције за акредитацију здравствених установа Србије, Републичког завода за статистику, комора здравствених радника, Дома здравља Вождовац, Дома здравља Стари град, Приватне лекарске праксе, Коморе здравствених установа Србије и Удружења приватних апотекара „Спас”.


Решење о радној групи: Resenje o Radnoj grupi.pdf

Текст Нацрта закона: Nacrt Zakona o zdr dok i evid u ob zdravstva.pdf

Учесници јавне расправе се позивају да у назначеном року достављају примедбе, предлоге и сугестије путем поште Министарству здравља, Београд, ул. Немањина бр. 22-26 или електронским путем на e-mail: zakon. zd@zdravlje.gov.rs

Презентације и јавне расправе о Нацрту закона организоваће Министарство здравља, дана 8. новембра 2013. године, од 12 до 15 часова, у Нишу, у просторијама Клиничког центра Ниш, Булевар др Зорана Ђинђића бр. 48, и 15. новембра 2013. године, од 12 до 15 часова, у Београду, у просторијама Медицинског факултета Београд, ул. др Суботића бр. 8.

Закључак и програм јавне расправе: Zakljucak i program javne rasprave.pdf

Извештај о спроведеној јавној расправи: IZVESTAJ O JAVNOJ RASPRAVI NACRTA ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ DOKUMENTACIJI I EVIDENCIJAMA.pdf


Пошаљи на:  


Право коментарисања имају само регистровани корисници. Регистрацију можете извршити на страници Регистрација

Дозвољено је додавање документа типа: .xls,.xlsx,.doc,.docx,.pdf. Максимална дозвољена величина документа је 8MB.


Коментари