Јавне расправе(отвори) (затвори)

На страни Јавне расправе сви заинтересовани могу слати коментаре, сугестије и прилагати документе у вези са предметом јавне расправе. Да бисте учествовали у јавној расправи морате бити пријављени на Портал еУправа.

Јавне расправе могу покренути само пријављи корисници Портала, који поседују привилегију покретања нових јавних расправа. Уколико желите да имате могућност покретања јавне расправе обратите нам се путем Контакта.

Покретач јавне расправе задржава право да не објави у целини или делимично коментаре који нису у вези са предметом јавне расправе.


Јавна расправа о Нацрту закона о финансирању и обезбеђењу финансирања пољопривредне производње

9.7.2014 15:23:55

На предлог Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Одбор за привреду и финансије донео је 9. јула 2014. године одлуку о спровођењу јавне расправе о Нацрту закона о финансирању и обезбеђењу финансирања пољопривредне производње (закључак 05 Број: 011-7437/2014).

Јавна расправа поводом Нацрта документа „Смернице за израду веб презентација органа државне управе и јединица локалне самоуправе в 5.0“

18.6.2014 10:54:00

У поступку усаглашавања припремљеног текста Нацрта документа “Смернице за израду веб презентација органа државне управе и јединица локалне самоуправе в 5.0“, Дирекција за електронску управу, орган у саставу Министарства државне управе и локалне самоуправе спроводи јавну расправу у периоду од 18.06. до 03.07.2014. године.

Јавна расправа о Нацрта закона о изменама и допунама Закона о одбрани

1.2.2014 9:00:00

У поступку припреме Нацрта закона о изменама и допунама Закона о одбрани Министарство одбране спроводи јавну расправу у складу са Програмом јавне расправе који је одредио Одбор за правни систем и државне органе Владе Републике Србије на 58. седници одржаној 28. јануара 2014. године. Јавна расправа одржава се у периоду од 1. до 25. фебруара 2014. године.

Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о Војсци Србије

1.2.2014 9:00:00

У поступку припреме и Нацрта закона о изменама и допунама Закона о Војсци Србије Министарство одбране спроводи јавну расправу у складу са Програмом јавне расправе који је одредио Одбор за правни систем и државне органе Владе Републике Србије на 58. седници одржаној 28. јануара 2014. године. Јавна расправа одржава се у периоду од 1. до 25. фебруара 2014. године.

Јавна расправа о Нацрту закона о испитивању, жигосању и обeлежавању ручног ватреног оружја, направа и муниције

16.1.2014 8:00:00

У поступку припреме закона којим се уређује област испитивања, жигосања и обeлежавања ручног ватреног оружја, направа и муниције, Министарство унутрашњих послова спроводи јавну расправу о тексту Нацрта закона o испитивању, жигосању и обележавању ручног ватреног оружја, направа и муниције. Јавна расправа ће се одржати од 20. јануара до 20. фебруара 2014. године.

Јавне расправе