Информатори о раду(отвори) (затвори)

Сходно Закључку Владе Републике Србије 05 Број: 030-9680/2010 од 23. децембра 2010. године, на Порталу еУправа успостављена је посебна страница на којој је објављен списак веб адреса Информатора о раду органа државне управе.


Министарство финансија
- Информатор о раду


Министарство привреде
- Информатор о раду


Министарство пољопривреде и заштите животне средине
- Информатор о раду


Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
- Информатор о раду


Министарство рударства и енергетике
- Информатор о раду


Министарство трговине, туризма и телекомуникација
- Информатор о раду


Министарство правде
- Информатор о раду


Министарство државне управе и локалне самоуправе
- Информатор о раду


Министарство унутрашњих послова
- Информатор о раду


Министарство одбране
- Информатор о раду


Министарство спољних послова
- Информатор о раду


Министарство просвете, науке и технолошког развоја
- Информатор о раду


Министарство здравља
- Информатор о раду


Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
- Информатор о раду


Министарство омладине и спорта
- Информатор о раду


Министарство културе и информисања
- Информатор о раду