Vesti


350.000 novih korisnika i 160 novih elektronskih uslugana nacionalnom Portalu eUprava u 2016. godini

19.1.2017 10:00:00

U 2016. godini najpopularnije su bile tri nove e-usluge elektronska zamena starih zdravstvenih knjižica novim karticama zdravstvenog osiguranja, eBeba i Online upis dece u vrtiće. Uz njih građani su nacionalni Portal eUprava najviše koristili za pribavljanje izvoda iz Matične knjige rođenih i uverenja o državljanstvu, ali i kako bi prijavili neki problem nadležnoj inspekciji.

Zamena zdravstvenih knjižica i Upis dece u vrtiće privremeno onemogućeni na Portalu eUprava počev od 30. decembra u ponoć

29.12.2016 15:00:00

Zbog tehničkog unapređenja i održavanja, elektronska usluga „Zahtev za zamenu stare zdravstvene knjižice za novu karticu zdravstvenog osiguranja“, privremeno će biti ugašena od 30. decembra od ponoći. Ova usluga će ponovo biti dostupna od 15. januara 2017. godine.

Obaveštenje o mogućem prekidu u funkcionisanju Portala eUprava

14.12.2016 19:49:36

Kategorije

arhiva

Traži