Вести


Смернице за коришћење друштвених мрежа у државној управи

19.11.2015 8:00:00

Ради унапређења комуникације државних органа са јавности израдили смо Смернице за употребу друштвених мрежа у Органима државне управе, органима територијалне аутономије и јединицама локалне самоуправе. Како се овај документ дотиче директно ваше комуникације са органима државне управе, молимо вас да нам дате јасне, конструктивне и прецизне коментаре које можемо да применимо и тако унапредимо документ који смо израдили.

Електронско заказивање термина за подношење захтева за враћање одузете имовине (обештећење)

8.5.2012 14:45:07

На Порталу еУправа, отворено је 150 електронских шалтера Поште за заказивање термина за подношење захтева за враћање одузете имовине (обештећење).

Продужено важење паркинг картица за особе са инвалидитетом до краја маја

6.3.2012 16:33:43

ЈКП "Паркинг сервис" је донео одлуку о продужетку важења паркинг картица за особе са инвалидитетом које су издате 2011. године.

Категорије

aрхива

Тражи