Плаћање

Плаћање на порталу еУправа омогућено је путем опште уплатнице и ДИНА картицом. У првом случају имате могућност да одштампате уплатницу и уплатите је у било којој банци или пошти, док се плаћање ДИНА картицом врши преко Internet payment gateway-a. Плаћање ДИНА картицом је за сада једини начин директног плаћања услуга и за безбедност је задужена Народна Банка Србије.

Избор жељеног начина плаћања обавља се након успешног поднетог захтева. Услугу не морате платити непосредно по подношењу захтева, већ у за то предвиђеном року. Уколико не извршите уплату у предвиђеном року, захтев ће бити одбијен. По извршеној уплати, статус уплате ће бити аутоматски промењен из стауса „није плаћено“ у „плаћено“. У том тренутку орган задужен за спровођење услуге, за коју сте поднели захтев, преузима Ваш захтев на обраду.

Увид у све детаље уплате имате на страни Моји захтеви.