Град Ужице

Извод из матичнe књигe венчаних
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Извод из матичне књиге венчаних

Орган задужен за спровођење

ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности       

Опис

Матичне књиге су јавне исправе о личним стањима грађана у које се уписују чињенице о рођењу, браку и смрти и друге чињенице предвиђене законом, као и промене у вези са овим чињеницама. Стога се о личним стањима грађана воде матична књига рођених, матична књига венчаних и матична књига умрлих.

Где и како

Захтев за издавање извода из матичне књиге венчаних (на домаћем и међународном обрасцу) подноси заинтересовано лице надлежном органу управе по месту вођења матичне књиге у којој је извршен упис чињенице венчања.

Републичка административна такса износи 420,00  и плаћа се када стигне докуменат на адресу примаоца, у зависности од тога у коју сврху се извод издаје.

 Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Град Ужице

www.graduzice.org

Dimitrija Tucovica 52

0000000

-

еАнкете