Državna revizorska institucija

Državna revizorska institucija (Institucija) je najviši organ revizije javnih sredstava u Republici Srbiji. Državna revizorska institucija je samostalan i nezavisan državni organ. Za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti Institucija je odgovorna Narodnoj skupštini Republike Srbije.

PONIŠTENjE DELA JAVNOG KONKURSA DRŽAVNE REVIZORSKE INSTITUCIJE


Naziv usluge

Poništenje dela javnog konkursa za imenovanje državnih revizora i za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Državnoj revizorskoj instituciji

Poništava se javni konkurs koji je oglašen dana 13. jula 2016. godine na internet prezentaciji Državne revizorske institucije, na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima, na portalu e-uprave  i na oglasnoj tabli, internet prezentaciji i u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje broj 682, za popunjavanje radnog mestamlađi saradnik u reviziji, u svojstvu pripravnika u Sektoru za reviziju javnih preduzeća, privrednih društava i drugih pravnih lica koje je osnovao ili ima učešće u kapitalu ili u upravljanju korisnik javnih sredstava, sa mestom rada u Beogradu - 1 izvršilac.
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                 
PREDSEDNIK
                                                                                                                                                 Radoslav Sretenović Komentari

Državna revizorska institucija

www.dri.rs

Makenzijeva 41

30 42 200

-