Град Шабац

Пружање Информације од јавног значаја


Назив услуге

Пружање  Информације од јавног значаја

Орган задужен за спровођење

Градска управа Града Шапца, Одељење за финансије, Имовинско правна служба.

Правни основ

Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја("Сл.гласник РС" бр.120/04, 54/07, 104/09 и 36/10)

Опис

Oбавештење тражиоцу информације о поседовању информације, обезбеђивање увида у документ који садржи тражену информацију, достављање информације на одговарајући начин, одбијање захтева решење,пружање тражиоцима неопходне помоћи за остваривање њихових права утврђених законом.

Где и како

Образац захтева може се преузети са сајта града Шапца, Градска управа, Одељење за фонансије, Имовинско правна служба Обрасци и на Јединственом шалтеру.
На обрасцу је прописано која документација се прилаже и упутство за плаћање таксе.
Попуњен образац може се послати поштом адресу Градска управа града Шапца, ул. Господар Јевремова бр. 6 или предати на Јединственом шалтеру Градске управе града Шапца.Коментари

Град Шабац

http://www.sabac.rs

Господар Јевремова 6

-

-