Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije

Javni poziv za finansiranje programa organizacija civilnog društva od značaja za populaciju izbeglica, interno raseljenih lica, tražilaca azila i povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji


Naziv usluge

Javni poziv za finansiranje programa organizacija civilnog društva od značaja za populaciju izbeglica, interno raseljenih lica, tražilaca azila i povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji

Organ zadužen za sprovođenje

 Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije

Korisni linkovi

 www.kirs.gov.rsKomentari

Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije

www.kirs.gov.rs

Narodnih heroja 4

064 828 16 91

-