Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије


Назив услуге

Jaвни позив зa финaнсирaњe прoгрaмa организација цивилног друштва oд знaчaja зa пoпулaциjу избeглицa, интерно расељених лица, трaжилaцa aзилa и пoврaтникa пo oснoву спoрaзумa o рeaдмисиjи

Орган задужен за спровођење

 Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије

Корисни линкови

 www.kirs.gov.rsКомесаријат за избеглице и миграције Републике Србије

www.kirs.gov.rs

Народних хероја 4

064 828 16 91

-

еАнкете