Grad Sremska Mitrovica

Zahtev za uvid u matične knjige ili izdavanje proste fotokopije matičnih spisa
Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima koji imaju kreiran korisnički nalog. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.

Naziv usluge

Zahtev za uvid u matične knjige ili izdavanje proste fotokopije matičnih spisa

Organ zadužen za sprovođenje

GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE
GRADA SREMSKA MITROVICA
- SLUŽBA ZA LIČNA STANjA GRAĐANA -

Opis

Uvid u matične knjige, kao i spise na osnovu kojih je izvršen upis u matične knjige, dozvoliće se licu na koje se ti podaci odnose, članu njegove uže porodice, usvojitelju ili staratelju, a drugim licima na način i pod uslovima utvrđenim Zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti i zakonom koji uređuje slobodan pristup informacijama od javnog značaja.

Gde i kako

Zahtev za uvid u matične knjige ili izdavanje proste fotokopije matičnih spisa možete podneti:

  - koristeći eUslugu na ovom Portalu, gde odmah plaćate i sve neophodne takse;

  - na portal možete doći i preko sajta Grada Sremska Mitrovica www.sremskamitrovica.rs

(izborom eUprava – elektronske usluge);

  - obrazac zahteva  možete  odštampati,  ili preuzeti na šalteru, popuniti i predati na šalteru Uslužnog centra Gradske uprave Grada Sremska Mitrovica ili poslati putem pošte.

Detaljnije informacije mogu se dobiti i na telefon 022/610-566 lokal 118. 

Uz zahtev se podnosi:

  - Uplatnica o uplaćenoj taksi na ž.r. broj 840-742221843-57, poziv na broj 97 75234 u korist Budžeta Republike Srbije u iznosu od 670,00 dinara (za svaki započeti sat uvida u MK), 

   - Uplatnica o uplaćenoj gradskoj administrativnoj taksi na ž.r. broj 840-742241843-03, poziv na broj 97 75234, u korist Budžeta Grada Sremska Mitrovica, u iznosu od 100,00 dinara (za svaki započeti sat uvida u MK), odnosno 300,00 dinara kod izdavanja prepisa ili proste fotokopije iz matičnih spisa.

Pravna podloga

Zakon o matičnim knjigama ( ,,Službeni glasnik RS,, broj 20/09)
Uputstvo o vođenju matičnih knjiga i obrascima matičnih knjiga (,, Službeni glasnik RS,, broj 109/2009, 4/2010,10/2010, 25/2011 i 5/2013)Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima koji imaju kreiran korisnički nalog. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.Komentari

Grad Sremska Mitrovica

www.sremskamitrovica.rs

Svetog Dimitrija 13

022/610-566

022/610-562

eAnkete