Град Смедерево

У Граду се обављају послови од непосредног интереса за грађане утврђени Уставом и законом, послови који су Граду поверени из оквира права и дужности Републике, као и други послови утврђени Статутом.

Захтев за остваривање права на накнаду зараде за време породиљског


Назив услуге

 Захтев за остваривање права на накнаду зараде за време породиљског

Орган задужен за спровођење

 Градска управа Смедерево, Омладинска 1.

Где и како

 Попуњени образац проследити на е-маил адресу:  ousddz@mts.rs

Корисни линкови

 www.smederevo.org.rs

Оригинални обрасциКоментари

Град Смедерево

http://www.smederevo.org.rs/

Омладинска 1

+381 (0) 26 672 724

+381 (0)26 4621 969

еАнкете