Општина Врњачка Бања

Склапање брака ван службене просторије - Општина Врњачка Бања
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Склапање брака ван службених просторија

Орган задужен за спровођење

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ

Опис

Општинска управа може, изузетно, решењем дозволити да се брак склопи и ван службених просторија, ако за то постоје нарочито оправдани разлози, ако се обезбеде услови у погледу свечаног изгледа просторије и ако се тиме не вређа достојанство чина склапања брака

Где и како

Захтев за склапање брака ван службених просторија предаје се одељењу за Општу управу, канцеларија бр.62. (информације на број 036/601-256, или на мејл nac.oup@vrnjackabanja.gov.rs.) који решавајући по захтеву доноси решење у року од 15 дана од дана подношења уредног захтева.

Уколико лично подносите Захтев у просторијама општине уз захтев се подноси:  Доказ о уплати таксе

Уколико Захтев подносите електронски (дугме еУслуга на крају овог текста) добићете параметре за плаћање,а када уплата буде прокњизена Захтев ће се узети у обраду. 

Правни основ

Закон о породичном праву („Службени гласник РС“ бр. 18/05, 72/11)

Оригинални обрасциИзвршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Општина Врњачка Бања

http://vrnjackabanja.gov.rs/

Крушевачка 17

036/611-300

036/611-307