Град Смедерево

У Граду се обављају послови од непосредног интереса за грађане утврђени Уставом и законом, послови који су Граду поверени из оквира права и дужности Републике, као и други послови утврђени Статутом.


Назив услуге

Захтев за приступ информацији од јавног значаја

Орган задужен за спровођење

Градска управа Смедерево - Кабинет Градоначелника града Смедерева

Где и како

   Оригинални формулар попунити и послати на е-маил адресу: poverenik@smederevo.org.rs, или лично у приземљу зграде, канцеларија број 69.Град Смедерево

http://www.smederevo.org.rs/

Омладинска 1

+381 (0) 26 672 724

+381 (0)26 4621 969

еАнкете