Општина Књажевац

Пореско уверење о измиреним локалним јавним приходима




Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Пореско уверење о измиреним локалним јавним приходима

Орган задужен за спровођење

Република Србија
Општинска управа Књажевац
Одељење за буџет, финансије и утврђивање и наплату локалних јавних прихода

Опис

На основу података о којима се води службена евиденција, а са којом располаже Локална пореска администрација општине Књажевац, пореском обвезнику се на његов захтев издаје Уверење о плаћеним изворним приходима локалне самоуправе.

Ближе информације могу се добити на телефон 019 / 731 - 623 лок 112

Где и како

Попуњен Захтев за издавање уверења се подноси лично локалној пореској администрацији, у Услужном центру шалтер бр. 5 или преко портала еУправе. За издавање Уверења плаћа се општинска административна такса у износу од 356,00 динара на рачун 840 - 742251843 - 73 са позивом на број 97  60-045.

Уверење се преузима лично у Локалној пореској администрацији.

Корисни линкови

Министарство финансија

Оригинални обрасци



Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.



Коментари

Општина Књажевац

-

Милоша Обилића 1

00000000

-

еАнкете