Општина Књажевац


Назив услуге

Извод из матичне књиге венчаних

Орган задужен за спровођење

Надзорни орган

Опис

Где и како

Правна подлога

Оригинални обрасциОпштина Књажевац

-

Милоша Обилића 1

00000000

-

еАнкете