Град Смедерево

У Граду се обављају послови од непосредног интереса за грађане утврђени Уставом и законом, послови који су Граду поверени из оквира права и дужности Републике, као и други послови утврђени Статутом.


Назив услуге

Извод из матичне књиге венчаних

Орган задужен за спровођење

ГРАДСКА УПРАВА СМЕДЕРЕВО

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ

МАТИЧНА СЛУЖБА

Опис

Матичне књиге су јавне исправе о личним стањима грађана у које се уписују чињенице о рођењу, браку и смрти и друге чињенице предвиђене законом, као и промене у вези са овим чињеницама. Стога се о личним стањима грађана воде матична књига рођених, матична књига венчаних и матична књига умрлих.

Где и како

Захтев можете поднети и платити електронским путем ( дугме " еУслуге" изнад и испод овог текста ) или можете преузети образац захтева ( доле у тексту под " Оригинални обрасци ") и исти попунити и предати на шалтерима 13,14,15,16 и 17 Услужног центра Градске управе Смедерево, сваким радним даном од 06:30 до 19:00 часова. Приликом заказивања венчања, мора се уплатити Градска такса у износу од 550,00 динара.

Правна подлога

Закон о матичним књигама ("Службени гласник РС" број 20/2009. од 19.03.2009. године) 
Упутство о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига ("Службени гласник РС" број 108/2009. од 25.12.2009. године)

Оригинални обрасциГрад Смедерево

http://www.smederevo.org.rs/

Омладинска 1

+381 (0) 26 672 724

+381 (0)26 4621 969

еАнкете