Град Ужице

Издавање уверења о слободном брачном стању
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Издавање уверења о слободном брачном стању

Орган задужен за спровођење

ГРАДСКА УПРАВА УЖИЦЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
МАТИЧНА СЛУЖБА

Опис

Уврење о слободном брачном стању издаје се лицу као доказ да није закључио брак, ради склапања брака или регулисања неке друге обавезе.

Где и како

Уверење о слободном брачном стању издаје се за лица уписана у евиденцију рођених Града Ужица.

Републичка административна такса иѕноси 690,00 дин и плаћа се када стигне докуменат на адресу примаоца.
Уверење о слободном брачном стању издаје матичар  Услужног центра Градске управе Ужице или шеф месне канцеларије.


Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Град Ужице

www.graduzice.org

Dimitrija Tucovica 52

0000000

-