Канцеларија за информационе технологије и електронску управу


Назив услуге

Захтев за коришћење RS-GOV TSA услуге издавања временског жига 

Орган задужен за спровођење

Дирекција за електронску управу

Опис

Дирекција за електронску управу изградила је инфраструктуру – RS-GOV TSA – за издавање временских жигова за потребе државних органа, органа локалне самоуправе и јавних служби Републике Србије и уписана је у Регистар Издавалаца временског жига у Републици Србији. Услуге намењене трећој страни, везане за проверу издатих временских жигова и приступ јавним информацијама о раду издаваоца временских жигова су слободно доступне свим заинтересованима у складу са правима и обавезама наведеним у RS-GOV TSA Политици издавања временског жига.

RS-GOV TSA издаје временске жигове у складу са:

- Законом о електронском потпису („Службени гласник РС“ број 135/04),

- Правилником о издавању временског жига ("Сл. гласник РС", бр. 112/2009),

- међународним стандардима (ETSI TS 102 023, ETSI TS 101 861),

- ЕУ директивама (Directive 1999/93/EC of the European Parliament and the Council of 13 December 1999 on a Community framework for electronic signatures),

- препорукама у RFC 3161 „Internet X.509 Public Key Infrastructure Time-Stamp Protocol – TSP“).

RS-GOV TSA издаје временске жигове који, према члану 29 Правилника о издавању временског жига ("Сл. гласник РС", бр. 112/2009), садрже јасно изражен датум и време формирања временског жига, као и идентификацију издаваоца временског жига.

Да би одређени државни орган, орган локалне самоуправе или јавне службе користио услугу RS-GOV TSA потребно је да поднесе захтев на Порталу еУправа, и потпише га квалификованим сертификатом. Од корисника се захтева коришћење криптографског отиска података по SHA-256 алгоритму, који је дефинисан у  документу FIPS 180-2 „Secure Hash Standard“.

Апликације корисника којe приступају серверу временског жига морају подржавати аутентификацију сертификатом, а приступају RS-GOV TSA серверу са јавне адресе: https://tsa.gov.rs

RS-GOV TSA издаје временске жигове у складу са Политиком издавања временског жига, која има јединствени идентификатор:

OID   1.3.6.1.4.1.36080.1.1.2

{iso(1) identified-organization(3) dod(6) internet(1) private(4) enterprise(1) Управа за Дигиталну Агенду (36080) timestamp policy (1) version (1) subversion (1)}

Време је синхронизовано  тако да одступа највише 1 секунд од UTC тачног времена.

Услуга издавања временског жига је бесплатна за државне органе, органе локалне самоуправе и јавне службе.

Где и како

Дирекција за електронску управу (издавалац временског жига)

Дечанска 8а
11000 Београд

Телефон: +381 11 3340361
Адреса електронске поште: office@deu.gov.rsКанцеларија за информационе технологије и електронску управу

-

- -

0

-

еАнкете