Канцеларија за информационе технологије и електронску управу


Назив услуге

Пријава за сарадњу на Порталу еУправа

Орган задужен за спровођење

Дирекција за електронску управу

Надзорни орган

Министарство државне управе и локалне самоуправе

Опис

Национални Портал еУправа пружа могућност државним институцијама да на лак и једноставан начин, својим грађанима и привреди, пружају услуге путем Интернета. То подразумева смањење трошкова, оптималан и ефикасан рад и мање гужве на шалтерима.

Садржај, обрасци и процедура за услугу су потпуно у надлежности институција. Дирекција за електронску управу врши обуке и пружа сталну техничку подршку запосленима институција који су овлашћени да генеришу и обрађују услуге.

Где и како

У секцији Оригинални обрасци (доле на крају текста) преузети и попунити САГЛАСНОСТ и доставити је администратору Портала еУправа (контакт можете видети у документу САГЛАСНОСТ).

Правни основ

Закључак Владе 05 Број: 030-8727/2011-2 од 29. децембра 2011. године

Оригинални обрасциКанцеларија за информационе технологије и електронску управу

-

- -

0

-

еАнкете