Дирекција за електронску управу

Дирекција у оквиру својих законских овлашћења и обавеза поступа тако што: покреће одређене пројекте из своје надлежности, било сопственим ресурсима, остваривањем сарадње са другим државним органима и заинтересованим странама или уговарањем послова и услуга са екстерним извођачима.

Пријава ДО и ЈЛС за сарадњу на Порталу еУправа
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Пријава за сарадњу на Порталу еУправа

Орган задужен за спровођење

Дирекција за електронску управу

Надзорни орган

Министарство државне управе и локалне самоуправе

Опис

Електронска управа даје могућност државним институцијама да на лак и једноставан начин, својим грађанима и привреди, пружају услуге путем Интернета. То подразумева смањење трошкова, оптималан и ефикасан рад и мање гужве на шалтерима.

Садржај, обрасци и процедура за услугу су потпуно у надлежности институција. Дирекција за електронску управу врши обуке и пружа сталну техничку подршку запосленима институција који су овлашћени да генеришу и обрађују услуге.

Где и како

Дирекција за електронску управу изградила је инфраструктуру – RS-GOV TSA – за издавање временских жигова за потребе државних органа, органа локалне самоуправе и јавних служби Републике Србије и уписана је у Регистар Издавалаца временског жига у Републици Србији. Услуге намењене трећој страни, везане за проверу издатих временских жигова и приступ јавним информацијама о раду издаваоца временских жигова су слободно доступне свим заинтересованима у складу са правима и обавезама наведеним у RS-GOV TSA Политици издавања временског жига.

RS-GOV TSA издаје временске жигове у складу са:

- Законом о електронском потпису („Службени гласник РС“ број 135/04),

- Правилником о издавању временског жига ("Сл. гласник РС", бр. 112/2009),

- међународним стандардима (ETSI TS 102 023, ETSI TS 101 861),

- ЕУ директивама (Directive 1999/93/EC of the European Parliament and the Council of 13 December 1999 on a Community framework for electronic signatures),

- препорукама у RFC 3161 „Internet X.509 Public Key Infrastructure Time-Stamp Protocol – TSP“).

RS-GOV TSA издаје временске жигове који, према члану 29 Правилника о издавању временског жига ("Сл. гласник РС", бр. 112/2009), садрже јасно изражен датум и време формирања временског жига, као и идентификацију издаваоца временског жига.

Да би одређени државни орган, орган локалне самоуправе или јавне службе користио услугу RS-GOV TSA потребно је да поднесе захтев на Порталу еУправа, и потпише га квалификованим сертификатом. Од корисника се захтева коришћење криптографског отиска података по SHA-256 алгоритму, који је дефинисан у  документу FIPS 180-2 „Secure Hash Standard“.

Апликације корисника којe приступају серверу временског жига морају подржавати аутентификацију сертификатом, а приступају RS-GOV TSA серверу са јавне адресе: https://tsa.gov.rs

RS-GOV TSA издаје временске жигове у складу са Политиком издавања временског жига, која има јединствени идентификатор:

OID   1.3.6.1.4.1.36080.1.1.2

{iso(1) identified-organization(3) dod(6) internet(1) private(4) enterprise(1) Управа за Дигиталну Агенду (36080) timestamp policy (1) version (1) subversion (1)}

Време је синхронизовано  тако да одступа највише 1 секунд од UTC тачног времена.

Услуга издавања временског жига је бесплатна за државне органе, органе локалне самоуправе и јавне службе.

Правни основ

Закључак Владе 05 Број: 030-8727/2011-2 од 29. децембра 2011. године

Оригинални обрасциИзвршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Дирекција за електронску управу

http://www.deu.gov.rs

Дечанска 8а

0

-