Дирекција за електронску управу

Дирекција у оквиру својих законских овлашћења и обавеза поступа тако што: покреће одређене пројекте из своје надлежности, било сопственим ресурсима, остваривањем сарадње са другим државним органима и заинтересованим странама или уговарањем послова и услуга са екстерним извођачима.


Назив услуге

Пријава за сарадњу на Порталу еУправа

Орган задужен за спровођење

Дирекција за електронску управу

Надзорни орган

Министарство државне управе и локалне самоуправе

Опис

Национални Портал еУправа пружа могућност државним институцијама да на лак и једноставан начин, својим грађанима и привреди, пружају услуге путем Интернета. То подразумева смањење трошкова, оптималан и ефикасан рад и мање гужве на шалтерима.

Садржај, обрасци и процедура за услугу су потпуно у надлежности институција. Дирекција за електронску управу врши обуке и пружа сталну техничку подршку запосленима институција који су овлашћени да генеришу и обрађују услуге.

Где и како

У секцији Оригинални обрасци (доле на крају текста) преузети и попунити САГЛАСНОСТ и доставити је администратору Портала еУправа (контакт можете видети у документу САГЛАСНОСТ).

Правни основ

Закључак Владе 05 Број: 030-8727/2011-2 од 29. децембра 2011. године

Оригинални обрасциДирекција за електронску управу

http://www.deu.gov.rs

Дечанска 8а

0

-

еАнкете