Дирекција за електронску управу

Дирекција у оквиру својих законских овлашћења и обавеза поступа тако што: покреће одређене пројекте из своје надлежности, било сопственим ресурсима, остваривањем сарадње са другим државним органима и заинтересованим странама или уговарањем послова и услуга са екстерним извођачима.

Пријава ДО и ЈЛС за сарадњу на Порталу еУправа
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Пријава за сарадњу на Порталу еУправа

Орган задужен за спровођење

Дирекција за електронску управу

Надзорни орган

Министарство државне управе и локалне самоуправе

Опис

Национални Портал еУправа пружа могућност државним институцијама да на лак и једноставан начин, својим грађанима и привреди, пружају услуге путем Интернета. То подразумева смањење трошкова, оптималан и ефикасан рад и мање гужве на шалтерима.

Садржај, обрасци и процедура за услугу су потпуно у надлежности институција. Дирекција за електронску управу врши обуке и пружа сталну техничку подршку запосленима институција који су овлашћени да генеришу и обрађују услуге.

Где и како

У секцији Оригинални обрасци (доле на крају текста) преузети и попунити САГЛАСНОСТ и доставити је администратору Портала еУправа (контакт можете видети у документу САГЛАСНОСТ).

Правни основ

Закључак Владе 05 Број: 030-8727/2011-2 од 29. децембра 2011. године

Оригинални обрасциИзвршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Дирекција за електронску управу

http://www.deu.gov.rs

Дечанска 8а

0

-

еАнкете