Republički geodetski zavod

Na osnovu odredbe člana 35. Zakona o ministarstvima ("Službeni glasnik RS", br. 16/11) Republički geodetski zavod je nadležan da obavlja stručne poslove i poslove državne uprave koji se odnose na državni premer i katastar i upis prava na nepokretnostima i njihovu obnovu i održavanje, izradu osnovne državne karte, održavanje registra prostornih jedinica, utvrđivanje kućnih brojeva, označavanje zgrada brojevima i označavanje naziva naseljenih mesta, ulica i trgova, vođenje registra kućnih brojeva, ulica i trgova, bonitiranje zemljišta, utvrđivanje katastarskog prihoda, uređenje zemljišta putem komasacije, povezivanje geodetskih mreža i razmenu geodetskih i kartografskih podataka sa susednim državama, izradu i razvoj geodetskog informacionog sistema, vođenje arhiva tehničke dokumentacije državnog premera, planova i karata, kao i druge poslove određene zakonom. Republički geodetski zavod obavlja stručne poslove iz oblasti geomagnetizma i aeronomije koji se odnose na: proučavanje prostornih i vremenskih karakteristika električnog, magnetskog i elektromagnetskog polja zemlje, praćenje vremenske varijacije tih polja i proučavanje njihovih uzroka; praćenje i proučavanje stanja i procesa u magnetosferi i jonosferi i izrađivanje jonosferske prognoze; proučavanje prostiranja elektromagnetskih talasa, utvrđivanje električnih parametara zemlje i izrađivanje odgovarajućih karata; proučavanje permanentnog magnetskog polja zemlje, utvrđivanje njegove regionalne konfiguracije i izrađivanje i izdavanje odgovarajućih geomagnetskih karata; proučavanje zakonomernosti razvoja magnetskog polja zemlje i geomagnetskih pojava koje prethode zemljotresu; proučavanje uticaja geomagnetskih polja na žive organizme; uspostavljanje, održavanje i merenje na osnovnoj mreži geomagnetskih tačaka i sekularnim stanicama; detaljna merenja, kao i merenja na aerodromima i drugim lokacijama i izrađivanje odgovarajućih tematskih karata; vršenje kalibracije instrumenata i uređaja, kao i druge poslove određene zakonom.


Naziv usluge

 Zahtev za izdavanje izvoda iz lista nepokretnosti

Organ zadužen za sprovođenje

Služba za katastar nepokretnosti Novi Beograd
Jurija Gagarina 81 
11070 Novi Beograd 
Telefon: (011) 2177-053

Opis

List nepokretnosti je osnovni dokument o nepokretnostima i stvarnim pravima na njima. List nepokretnosti sadrži podatke o:
  1. - zemljištu (A list)
  2. - nosiocu prava na zemljištu (B list)
  3. - zgradi, stanu, poslovnoj prostoriji, kao posebnim delovima zgrade, drugim građevinskim objektima i nosiocima prava na njima (V list)
  4. - teretima i ograničenjima (G list)

Gde i kako

  1. Pravno lice preko ovog portala popunjava obrazac za podnošenje zahteva za ��zdavanje izvoda iz Lista nepokretnosti.
  2. Po zavođenju predmeta, nadležna Služba za katastar nepokretnosti će obavestiti elektronskom poštom podnosioca zahteva o broju pod kojim je isti zaveden.
  3. Nadležna Služba za katastar nepokretnosti će putem elektronske pošte dostaviti podnosiocu zahteva Račun, sa nalogom za plaćanjem i svim neophodnim indikacijama.
  4. Podnosilac zahteva će dostaviti nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi i naknadi za usluge RGZ-a.
  5. Nadležna Služba za katastar nepokretnosti će obavestiti podosioca zahteva elektronskom poštom da je zahtev obrađen i spreman za preuzimanje.
  6. Podnosilac zahteva dolazi na šaltere nadležne Službe za katastar nepokretnosti, donosi originale dokaza o izvršenoj uplati i preuzima original Računa i tražene podatke.

Važna napomena

 Na osnovu člana  117 Zakona o državnom premeru i  katastru (Sl. glasnik RS br. 72/09) i člana 8a uredbe o visini naknade za korišćenje podataka premera i katastra i pružanje usluga Republičkog geodetskog zavoda (Sl. glasnik RS br.15/10), stranka je u mogućnosti da podnese zahtev za prioritetno izdavanje Lista nepokretnosti.
Ukoliko želite prioritetno rešavanje Vašeg zahteva, molimo da označite odgovaraljjuću opciju pri popunjavanju elektronskog Zahteva. Naknada za usluge Republičkog geodetskog zavoda je u tom slučaju dupla.
Ukoliko nadležna Služba za katastar nepokretnosti nije u mogućnosti da Vaš zahtev obradi prekoredno (postoji prethodni zahtev, promena nije pravnosnažna i sl.), o tome će Vas obavestiti elektronskom poštom.

Korisni linkovi

Pravna podlogaRepublički geodetski zavod

http://www.rgz.gov.rs

Bulevar vojvode Mišića 39

+381 11 / 265-05-38

+381 11 / 265-22-22

eAnkete