Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Министарство саобраћаја обавља послове државне управе у области железничког, друмског, водног и ваздушног саобраћаја, који се односе на: уређење и обезбеђење саобраћајног система; реализацију пројеката изградње саобраћајне инфраструктуре; унутрашњи и међународни превоз и интермодални транспорт; уређење и безбедност техничко-технолошког система саобраћаја; облигационе и својинскоправне односе; инспекцијски надзор; стратегију развоја саобраћаја, планове развоја и планове везане за организацију саобраћајног система и организацију превоза; издавање употребне дозволе за саобраћајни објекат и инфраструктуру; хомологацију возила, опреме и делова возила; организовање финансијске и техничке контроле; међународне послове у области саобраћаја; стварање услова за приступ и реализацију пројеката из делокруга тог министарства који се финансирају из средстава претприступних фондова Европске уније, донација и других облика развојне помоћи; мере за подстицање истраживања и развоја у области саобраћаја, као и друге послове одређене законом. Јавна предузећа (имаоци јавних овлашћења) у делокругу Министарства саобраћаја су: „Железнице Србије“ A.Д. ЈП „Путеви Србије“ ЈП за ваздушни саобраћај „JAT Airways“ ЈП Аеродром „Никола Тесла“, Београд

Услуге

Легенда:
(е-услуга)еУслуга (има документ)Образац (правна лица)Привреда (грађани) Грађани (управа) Управа

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

-

Немањина 22-26

011 3619833

-

еАнкете