Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности је самосталан државни орган, независан у вршењу своје надлежности, који штити остваривање права на слободан приступ информацијама од јавног значаја. http://www.poverenik.rs/


Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности

http://www.poverenik.rs

Булевар краља Александра 15

011/3408 900

011/3343 379

еАнкете