Јавна расправа о Нацрту закона о финансирању и обезбеђењу финансирања пољопривредне производње

09.07.2014 15:23

На предлог Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Одбор за привреду и финансије донео је 9. јула 2014. године одлуку о спровођењу јавне расправе о Нацрту закона о финансирању и обезбеђењу финансирања пољопривредне производње (закључак 05 Број: 011-7437/2014).


Јавна расправа о Нацрту закона о финансирању и обезбеђењу финансирања пољопривредне производње спроводиће се у периоду од 10. до 29. јула 2014. године.
Учесници у јавној расправи су представници органа и организација, пословних удружења, привредних субјеката, стручне јавности, међународних организација, као и друга заинтересована лица.

Позивају се учесници у јавној расправи да своје примедбе, предлоге и сугестије, у време трајања јавне расправе, доставе Министарству пољопривреде и заштите животне средине, путем електронске поште на e-mail адресу: zakoni.rasprava@minpolj.gov.rs. тако што ће попунити прилог Примедбе и предлози у вези са Нацртом закона који је дат у наставку овог обавештења или на адресу: Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Немањина 22-26, 11000 Београд.

Нацрт закона о финансирању и обезбеђењу финансирања пољопривредне производње: NACRT ZAKONA.doc

Образложење Нацрта закона: OBRAZLOŽENJE NACRTA ZAKONA.doc

Примедбе и предлози у вези са Нацртом закона: Primedbe i predlozi u vezi sa Nacrtom zakona.doc

Извештај о спроведеној јавној расправи: Izvestaj.doc


Пошаљи на:  


Право коментарисања имају само регистровани корисници. Регистрацију можете извршити на страници Регистрација

Дозвољено је додавање документа типа: .xls,.xlsx,.doc,.docx,.pdf. Максимална дозвољена величина документа је 8MB.


Коментари