најновије вести

Начела Open Data

22.8.2016 15:50:00

Концепт "Open Data"

8.8.2016 0:00:00

Када држава отвори своје податке, они аутоматски раде у служби грађана којима олакшавају свакодневицу, као и у служби привредног сектора којем пак олакшавају дневно пословање. Са друге стране, држава на овај начин послује транспарентније – директно информише и укључује грађане и привреду у своје активности и доношење одлука, и тако учвршћује однос поверења.

Све вести


анкета